Có 2 hình thức thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn hình thức thuận tiện và phù hợp với mình nhất:

–  Cách 1: Thanh toán tiền mặt trực tiếp địa chỉ của chúng tôi

– Cách 2: Chuyển khoản trước. Quý khách chuyển khoản trước, sau đó chúng tôi tiến hành giao hàng theo thỏa thuận hoặc hợp đồng với Quý khách.

  • Lưu ý:

– Nội dung chuyển khoản ghi rõ họ tên và chuyển cho dịch vụ nào. Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận.

– Chúng tôi cam kết kinh doanh minh bạch, hợp pháp, bán hàng chất lượng, có nguồn gốc